Monday, March 12, 2007

Бүү март

1. Авъяас чадвараа хямд үнээр бүү худалд. ªөрийгөө үнэлэхгүй байх гэмт хэргийг бүү үйлд. ªөрт байгаа чадваруудаа анхаар. Та өөрийнхөө төсөөлдгөөс хавьгүй илүү гэдýãтээ итгэ.
2. ªргөн цар хүрээтэй сэтгэгчдийн тод томруун, хөгжилтэй, өөдрөг, илэрхийллүүдийг хэрэглэ. Амьжилтгүй байдал, ялагдал, эсвэл сэтгэл зовоож, эвгүй сэтгэгдэл төрүүлэх, таагүй үг хэллэгээс зайлсхий.
3. Бодож сэтгэх чадварынхаа хязгаарыг үз. Зөвхөн юу байгаагаас бус, юу байж болохыг олж хар. Ажилаа сайжруулж, бусдад, бас өөртөө тусòайг бүтээх туршлагыг хуримтлуул.
4. Ажлынхаа ирээдүйн тод томруун дүр зургийг нүдэндээ харàгдтал төсөөл. Одоогийн ажил маань үнэхээр чухал гэж бод. Дараагийн ажил үүргийн үр дүн та ажилдаа яаж хандахаас л шалтгаална.
5. ßлих ялихгүй зүéлсийн хүрээнд баригдалгүй бодож сэтгэ. Анхаарлаа том зоðилгууддаа төвлөрүүл. Аар саар зүйлд анхаархын өмнө өөрөөсөө үнэхээр тийм чухал гэж үү? гэж асуу.
6. ×адна гэдэгтээ итгэ. ßмарч ажлыг сайн гүйцэтгэж чадна гэдэгтээ итгэвэл түүнийг хэргэжүүлэх шийдлүүд заавал олддог. Боломжтойд итгэх нь тэр шийдлийг олох замыг нээдэг. Боломжгүй, тус болохгүй, би чадахгүй, туршиж үзээд ч хэрэггүй гэдýг ¿ãí¿¿äèéã үгсийнхээ сангаас бүрмөсөн хас.
7. ¯хширмэл сэтгэлгээнд бодол оюуныг тань явцууруулах боломжийг бүү олго. Шинэ бүхэнд нээлттэй бай. Туршигч бай. Шинэ зүйлсийг турш. Хийдэг бүх зйүлдээ дэвшилттэй бай.
8. ªөрөөсөө өдөр бүхэн би яаж илүү ихийг бүтээх вэ? гэж асуу. Нөөц боломж тухайн үеийн итгэл үнэмшлээс л шалтгаалдаг. ªөрөөсөө энэ асуултыг асуувал та бодол санаагаа үүнд хэрэгтэй шийдлүүдийг олоход чиглүүлнэ. Ажил хэргийн ертөнцөд илүү сайн, илүү их ажиллах нь амжилтыг бий болгодог.
9. Асууж, сонсож сур. Асуу тэгээд сонс. Ингэснээрээ зөв шийдвэр гаргахад хэрэгтэй түүхий эдийг та олж авна. Агуу их хүмүүс сонсохыг, өчүүхэн хүмүүс ярихыг гол болгодог гэдгийг бүү март.
10. Бодол оюунаа тэл. Шинэ очнуудад нээлттэй бай. Таньд шинийг сэдэх, эсвэл сайн ажиллахын тулд шинэ шийдэлд хүрэхэд тань тус болох хүмүүстэй холбоотой бай. Заримдаа өөр өөр мэргэжлийн, өөр сонирхолтой хүмүүстэй уулзаж бай.

4 comments:

Anonymous said...
This comment has been removed by a blog administrator.
Anonymous said...

MARTaad DADIgaas

Марта said...

unshaad l bain uu? sain hvvhed shvv.

Гантулга Т.Т said...

Хэрэгтэй л зүйлс байна