Tuesday, December 12, 2006

Internet Explorer 7.0 хувилбар бэлэн боллоо

Microsoft та бидний өдөр тутам ашигладаг Internet Explorer интернет браузерын 7.0 хувилбарыг гаргалаа. Энэ браузер нь дараагын үйлдлийн системүүд дээр ашиглагдах боломжтой юм байна.
Windows XP SP2
Windows Server 2003 32-bit
Windows XP/Server 2003 x64
Windows Server 2003 IA64
Энэ браузерт хуудсуудыг Tab-лаж үзэх (нэг цонхондоо олон хуудас үзэх), нэгтгэсэн RSS болон сайжруулсан хэвлэх боломжуудыг суулгаж өгсөн нь Firefox болон Opera програмуудтай өрсөлдөх боломжыг олгож байна.
Өчигдөрхөн Mozilla Foundation Firefox 2.0 RC3-ыг гарсан ба удахгүй бүрэн хувилбар нь нийтэд гарах юм байна.

No comments: