Wednesday, December 13, 2006

Microsoft Vista-ийн хамгийн сүүлийн бета хувилбар буюу RC2 гарлаа

Microsoft дараачын үеийн үйлдлийн системээ олон жилийн хугацаанд хөгжүүлж байгаа ба одоо л бидний хүсэн хүлээсэн Microsoft Vista-д хүрэх хонгилын үзүүр дэх ойртож байна. Өнөөдрөөс энэ бета хувилбарыг (Windows Vista RC2 буюу 5744.16384 ) Vista-ын туршигчид Microsoft Connect сайтаас татаж авах боломжтой болж байна.

Microsoft-оос хэлэхдээ:

Та бүхний туслалцаагаар RC1-ээс хойш үйлдлийн системийн жижиг алдаануудыг өдөр бүр зассаар ирлээ. Энэ хувилбарт RC1-ээс хойш мянга мянган чанарын сайжруулалт тусгагдсан. Та бүхэн үйлдлийн системийн өөрийн хурд, бусад програмуудтай хамтарч ажиллах боломж болон харагдах байдал хүртэл сайжрасныг харж болно. Бид эцсийн хувилбар гартал үргэлжлүүлэн сайжруулах болно.

Бид эцсийн бүтээгдэхүүнийг гаргаж дэлхий даяар тээвэрлэхэд маш бага хугацаа үлдлээ. Тиймээс та бүхнээс тэр болтол өөрийн санал шүүмжлэлээ үргэлжлүүлэн ирүүлээрэй хэмээн хүсч байна.

No comments: